Promocijas darbi

1.
Aigars Ekers
Enerģijas pārdeves un jonizācijas procesi sārmu metālu molekulu un atomu sadursmēs, darbs aizstāvēts 1999. gada 23. martā
 
2.
Jānis Alnis 
Koherenti procesi sārmu metālu ierosmē un analītiskā spektroskopija, izmantojot diožu lāzeu, darbs aizstāvēts 2002. gada 3. jūnijā
 
3.
Kaspars Blušs    
Zēmana koherenču kustības vienādojumi atomu un starojuma mijiedarbības analīze, darbs aizstāvēts 2004 dada 21. septembrī
 
4.
Kaspars Mičulis
Stohastiskā dinamika, jonizācija un starojuma enerģijas pārnese optiski ierosinātās sārmu metālu gāzēs, darbs aizstāvēts 2006. gada, 15. jūnijā
 
5.
Aigars Atvars
Magneto-optisko efektu pilnveidots modelis rubīdija un cēzija atomu tvaikos, darbs aizstāvēts, darbs zistāvēts 2008. gada 27. novembrī
 
6.
Linards Kalvāns
Magneto-optisko rezonanšu signālu īpatnību izpēte sārmu metālu tvaikos, darbs zistāvēts 2011. gada 7. februārī
 
7.
Ilja Feščenko
Koherentu procesu lāzeru spektroskopijas pētījumi sārmu metālu atomos un molekulās, darbs aizstāvēts 2014. gada 10. decembrī
 
8.
Artūrs Mozers
Rb atomu mijiedarbība ar lāzera starojumu ārējā magnētiskā lauka klātbūtnē, darbs zistāvēts 2016. gada 12. janvārī
 

Autortiesības

Šajā lapā atrodamie materiāli ir domāti nekomerciālai lietošanai studentiem, pētniekiem un visiem interesentiem. Tos nedrīks lietot komerciālos nolūkos. Daļa materiālu ir aizsargāti ar autortiesībām. Materiālu tālākai pārpublicēšanai ir nepieciešams saņemt autortiesību īpašnieka atļauju. Parasti tas ir izdevējs, bet atsevišķos gadījumos – Mārcis Auziņš.