Raksti Latvijas presē 2008. gads

Marcis Auzins 21.03.2012
Source:

Šeit es esmu ievietojis rakstus par dažādām tēmām, kas ir publicēti Latvijas avīzēs un žurnālos. Intresanti: "Rotaļas ar zinātni".

M. Auziņš, Latvijas Universitātes atbildība par zinātnes attīstību Latvijā, Referāts LU 66. konferencē. Latvijas Vēsture, jaunie un januākie laiki. 2008, 1 (69), 1-12, pdf

M. Auzins, Scientiae et Patriae, Latvia and Latvian Business, manuskripts, 2008, pdf

E. Grēns, J. Ekmanis, M. Auziņš, Rotaļas ar zinātni, Diena, 30. septembris, 2008, pdf

Tags:

Copyrights

The material on these web pages is intended as a scientific resource for the private use of individual scholars and students. None of it may be used commercially, or for financial gain. Some of the material is protected by copyright. Requests for permission to make public use of any of the papers, or material therein, should be sought from the original publisher, or from Marcis Auzinsh, as appropriate.