Raksti Latvijas presē 2008. gads

Marcis Auzins 21.03.2012
Pamats:

Šeit es esmu ievietojis rakstus par dažādām tēmām, kas ir publicēti Latvijas avīzēs un žurnālos. Intresanti: "Rotaļas ar zinātni".

M. Auziņš, Latvijas Universitātes atbildība par zinātnes attīstību Latvijā, Referāts LU 66. konferencē. Latvijas Vēsture, jaunie un januākie laiki. 2008, 1 (69), 1-12, pdf

M. Auzins, Scientiae et Patriae, Latvia and Latvian Business, manuskripts, 2008, pdf

E. Grēns, J. Ekmanis, M. Auziņš, Rotaļas ar zinātni, Diena, 30. septembris, 2008, pdf

Tags:

Autortiesības

Šajā lapā atrodamie materiāli ir domāti nekomerciālai lietošanai studentiem, pētniekiem un visiem interesentiem. Tos nedrīks lietot komerciālos nolūkos. Daļa materiālu ir aizsargāti ar autortiesībām. Materiālu tālākai pārpublicēšanai ir nepieciešams saņemt autortiesību īpašnieka atļauju. Parasti tas ir izdevējs, bet atsevišķos gadījumos – Mārcis Auziņš.